Our duurzame stad

Veilige en duurzame steden | IVN


'Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam' (SDG 11) Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Steden kunnen een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo'n 60 tot 80 procent van alle energieconsumptie en zo'n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van ...

Duurzame steden - WUR


Duurzame steden is het programma van Wageningen Environmental Research dat zich richt op het begrijpen en toepassen van een natuurgebaseerde aanpak in stedelijke gebieden. We hebben zes gebieden gekozen om te werken aan evidence-based oplossingen .

Vijf duurzame Europese steden | Natuur & Milieu


Leefbare, duurzame steden. Van alle mensen op de wereld woont meer dan de helft in en om een stad. In het kleine Nederland is dat zelfs veel meer. Best logisch: in een stad wonen is lekker handig, met veel werk, scholen, winkels, restaurants en altijd andere mensen in de buurt. Maar niet alles aan in de stad …

Duurzame steden | RVO.nl | Rijksdienst


Wij zetten ons in om het potentieel van 'de stad' beter te benutten. Samen met ambitieuze ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken we samen in Agenda Stad en City Deals. Ons streven is duurzaamheid en natuur serieus te laten meewegen bij de (her)inrichting van stedelijk gebied.

Amersfoort duurzame stad - Inspiratie voor duurzaam …


Amersfoort werkt aan een duurzame stad. En ook jij speelt daarin een belangrijke rol! Met dit platform willen we kennis en ervaringen delen om je te inspireren voor jouw volgende duurzame stap.

Duurzame stad van de toekomst


Dijken staan op springen en tot overmaat van ramp wordt er verwacht dat de komende jaren de regenval en zeewater stijging zullen toenemen. Als lid van een ontwerpbureau krijg je de opdracht om op papier een middelgrote duurzame stad te ontwerpen. Inschrijfformulier.

Duurzame stad | HEVO


Duurzame stad. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties willen graag verduurzamen. Wij willen graag onze kennis delen en de gebouwde omgeving een …

Doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen | SDG …


Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Ondanks het grote aantal mensen dat in de steden woont, bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte. Toch kunnen de steden een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo'n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie en zo'n 75 procent van de carbon emissies.

Gemeente Hoorn - Duurzame stad


Duurzame stad. Onder de naam Duurzame Stad is de gemeente bezig om Hoorn een energie neutrale stad te maken. Dit moet in 2040 gereed zijn. De gemeente zet zich daarvoor in samen met bewoners, bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen.

Hoe ontwikkel je een duurzame stad? | TNO


10-10-2017· "Een duurzame stad blijft in beweging, zoekt naar balans en speelt daarmee in op de dynamiek" De duurzame stad. Een duurzame, gezonde en toekomstbestendige stad heeft oog voor concurrentiekracht, klimaat en milieu. Voor een duurzame en leefbare stad is een goed functionerend netwerk van alle stromen in die stad – zoals bijvoorbeeld materiaalstromen, energie en verkeer – …

Duurzaamheid in de stad: Dit zijn de 7 duurzaamste …


30-10-2018· Duurzaamheid in de stad: Deze 7 wereldsteden zijn koplopers. Londen is de duurzaamste stad ter wereld. Dat concludeert advies- en ingenieursorganisatie Arcadis op basis van people, planet en profit-factoren in het tweejaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van honderd wereldsteden.

Duurzame stad Den Haag - gemeente Den Haag


Als er een organisatie is die zich inzet voor een duurzame stad, is het wel Duurzaam Den Haag. Directeur Heleen Weening en haar team proberen van duurzaamheid echt iets tastbaars te maken voor de stad. Zodat iedereen in Den Haag er een gevoel bij krijgt en er iets mee kan of wil doen.

Dit zijn de tien duurzaamste steden ter wereld - Bedrock


03-01-2017· De stad heeft al wel toegezegd hard te werken aan meer duurzame oplossingen voor stedelijke noodzaken. Vooral op het gebied van infrastructuur wordt gekeken naar manieren om dit milieuvriendelijker op te lossen, zoals elektrische bussen in de toekomst, speciale programma's die stadsvervuiling tegen moeten gaan en bijvoorbeeld de Thames Tideway Tunnel, om overstromingen …

Global Goal 11 - duurzame steden en gemeenschappen | …


Global Goal 11 - duurzame steden en gemeenschappen. Global Goal 11 gaat over verschillende onderwerpen: huisvesting voor iedereen. verkeersveiligheid en openbaar vervoer. integrale plannen voor duurzame verstedelijking. cultureel en natuurlijk erfgoed. rampenparaatheid. milieueffect steden. groene en openbare ruimtes.

Dit zijn de tien duurzaamste steden ter wereld - Bedrock


03-01-2017· Frankfurt, Duitsland (717.624 inwoners) scoort hoog in duurzaamheid en dat heeft met name te maken met het groene karakter van de stad. De stad telt 8000 hectare bos en een derde van het stedelijk oppervlak bestaat uit 'groen'.

Amsterdam School of Real Estate - De Duurzame Stad


De stad speelt hierin een bepalende rol. Zij moet en kan gezonder, inclusiever, groener en circulair – kortom: duurzamer. In deze challenge verkennen we het waarom, wat en hoe van de duurzame stad onder leiding van toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en beslissers.

Werelddoel 11 - Leefbare, duurzame steden - 17 doelen …


Leefbare, duurzame steden. Van alle mensen op de wereld woont meer dan de helft in en om een stad. In het kleine Nederland is dat zelfs veel meer. Best logisch: in een stad wonen is lekker handig, met veel werk, scholen, winkels, restaurants en altijd andere mensen in de buurt. Maar niet alles aan in de stad …

De dataslimme stad - WUR


De dataslimme stad. Hoogwaardige data is onmisbaar bij de ontwikkeling van duurzame steden. Satellieten, sensoren, camera's, smartphones en sociale media leveren ongelooflijke hoeveelheden data. Met deze data kunnen we in real time patronen observeren die inzicht bieden in het gedrag van steden en hun inwoners.

Duurzame stad – Amsterdam2050


Duurzame stad. Een duurzame en circulaire stad is een stad die zo min mogelijk CO2 uitstoot, zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale en duurzame bronnen en geen afval produceert. De stad is klimaat adaptief en voorbereid op de gevolgen van klimaatveranderingen: hitte, …

Alles voor een duurzame stad | Duurzaam Den Haag


Alles voor een duurzame stad | Duurzaam Den Haag. Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons ! Doe mee. Met onze activiteiten. Doe de online quiz. Vraag subsidie aan. Over ons. Onze missie & visie.

Duurzame wijken en steden | Duurzaam bouwen en …


26-06-2021· Duurzame wijken en steden. Bouwen in steden en wijken kan vaak duurzamer. Bijvoorbeeld door de inrichting van de wijk aan te passen. Door woningen af te wisselen met bijvoorbeeld winkels en andere typen gebouwen. Of door gebouwen verschillende functies tegelijk te geven. En in het plan rekening te houden met de afvoer van regenwater.

  • duurzame boxrec
  • duurzame stad

  • Top